Jyothsna Chakravarthy in Vogue India, November 2011

Jyothsna Chakravarthy in Vogue India, November 2011